¬
 LeatherProjects søger praktikanter
 
LeatherProjects er en nyere dansk designvirksomhed inden for lædervarer og accessories. Vi søger et par dygtige praktikanter, som brænder for at være med til at realisere vores vækststrategi.
Vi er på udkig efter én der:

- Er engageret i det han/hun foretager sig 
- Sætter en ære i at opnå resultater
- Har en interesse for iværksætteri, start-ups og forretning 
- Er interesseret i design og trends 
- Er glad for at agere blæksprutte i en travl hverdag og løse alsidige opgaver

Dine opgaver i virksomheden vil være varierende, og du vil få lov at være med i alle de processer, som du har mod på. Du vil blive en del af et ungt og uformelt miljø, hvor vi tager din læring og din udvikling alvorligt.

DINE OPGAVER VIL BL.A. BESTÅ AF:

- Være en del af vores samarbejde med presse og PR 
- Daglige opgaver i vores studio
- Hjælpe med planlægning af nye tiltag i forbindelse branding og lign.
- Supportere vores sælger i forbindelse med leveringer mm.
- Deltage i vores produktudvikling - vi tager dine holdninger alvorligt
- Deltage i planlæggelsen og udførelsen af vores arbejde op til, under og efter modeugen
- Være med til at udvikle og forme vores digitale tilstedeværelse

Vi forestiller os, at du er i gang med en relevant uddannelse inden for business, kommunikation, markedsføring eller lignende, og har lyst til at få praktiske erfaringer med iværksætteri og drift af virksomhed.


PRAKTISKE INFORMATIONER
Vi er åbne for praktikperioder af forskellig varighed, alt efter hvad der passer ind i din uddannelse, dog minimum 3 måneder. Tiltrædelse hurtigst muligt, fx fra 1. december, afhængigt af dit studie.
Arbejdstid aftales nærmere og kan tilrettelægges fleksibelt.
Vi forventer, at du kan være hos min. 20-30 timer om ugen.
Praktikken er ulønnet. 

 
Ansøgning og CV sendes til JD@leatherprojects.com
Du er velkommen til at skrive til Jeppe Dencker vedr. spørgsmål til praktikken.
Samtaler afholdes løbende. 
 

LeatherProjects is looking for interns
LeatherProjects is a modern Danish design company working with leather goods and accessories.
We are looking for a few talented trainees who are passionate about helping us to realize our new strategy.
We are looking for someone who:
- Is engaged in what he / she is doing
- Puts pride in achieving results
- Has an interest in entrepreneurship, start-ups and business
- Is interested in design and trends
- Is pleased to help with all parts of our busy company 
and solve diverse tasks
Your work will be varied and you will be allowed to work in many different areas of the company.
You will be part of a young and informal environment where we take your learning and your development seriously.

YOUR TASKS WILL INCLUDE:
- Being a part of our cooperation with press and PR
- Daily Tasks in our studio
- Assisting with the planning of new initiatives related to branding etc.
- Supporting our seller with deliveries 
- Participate in our product-planning - we take your ooinion seriously
- Participate in further planning and execution of our work up to, during and after the fashion week
- Help to develop and shape our digital presence

We imagine that you are engaged in a relevant degree in business, communication, marketing and the like, and want to gain practical experience in entrepreneurship and operations.

PRACTICAL INFORMATION

We are open to internships of varying duration, depending on what fits into your training, though a minimum of 3 months. Start soon as possible - for example, from December 1 - depending on your study.
Working hours are flexible, but we expect you work a minimum of  20-30 hours per week.
The internship is unpaid.
Application and CV to JD@leatherprojects.com
You are welcome to write to Jeppe Dencker concerning questions to the internship.